Lieve lezers,

Woensdag 15 mei vindt er bij EOS een inputavond plaats. Tijdens deze avond kunnen leden input en feedback geven op drie verschillende onderwerpen, waar wij als bestuur graag meer input over willen.

Dus als je het leuk vindt om inspraak te hebben op het beleid van EOS of als je het leuk vindt om het bestuur een beetje te helpen, kom dan naar de EOS inputavond!

Het programma voor deze avond is als volgt:

17:45 - 18:00 Inloop
18:00 - 18:45 Ronde 1: Meerjarenplan Unity
19:00 - 19:45 Ronde 2: Internationalisering
20:00 - 20:45 Ronde 3: Vrienden van EOS
20:45 Borrel in FoyEOS

Meerjarenplan Unity
In het jaar 2016-2017 is het meerjarenplan Unity opgesteld. Met dit plan wil EOS de diversiteit binnen haar vereniging bevorderen. Diversiteit is niet iets wat je van de een op de andere dag kan bereiken en daarom is er gekozen voor het opstellen van een meerjarenplan. Wanneer dit meerjarenplan wordt gehanteerd en aangevuld, is er een reële kans dat EOS de beoogde diverse vereniging zal worden.

Wij hopen dat EOS een adequate afspiegeling van de FSW-populatie zal worden. Er is gemerkt dat EOS nog niet voor iedere FSW-student een inclusieve vereniging is. Graag zouden wij zien dat EOS toegankelijk is voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld culturele afkomst en groepsvorming.

Internationalisering
Dit collegejaar heeft de Faculteit der Sociale Wetenschappen haar eerste Engelstalige bachelortrack gekregen. Door het XXIIe bestuur is het proces van internationalisering opgenomen in het Meerjarenplan Unity. Hoog tijd om de gemaakte stappen door te nemen en wijzigingen aan te brengen voor de komende jaren. Volgend jaar zullen er namelijk opnieuw twee Engelstalige bachelortracks bijkomen en daarom willen wij als bestuur graag met onze leden sparren over de ideeën die wij hebben en horen wij graag jullie feedback, input en andere ideeën.

Vrienden van EOS
Het oorspronkelijke doel van het Vrienden van EOS-lidmaatschap was om de betrokkenheid van oud-leden en alumni te verhogen. Het XXIe bestuur wilde het mogelijk maken om het EOS-lidmaatschap bij beëindiging om te zetten naar een ‘Vrienden van EOS’-lidmaatschap, waardoor oud-leden toch nog op een laagdrempelige manier EOS financieel kunnen blijven steunen.

In combinatie met het verrijken van het Vrienden van EOS-lidmaatschap hoopten wij meer Vrienden van EOS bij de vereniging te betrekken. Deze verrijking wilden we bereiken door middel van het samenstellen van pakketten voor nieuwe en huidige Vrienden van EOS en door de inkomsten van Vrienden van EOS te gebruiken voor de Dragons' Den. Echter heeft dit tot op heden nog niet het beoogde effect opgeleverd.

Wij willen als bestuur graag met onze leden sparren over de ideeën die wij hebben en we horen graag jullie feedback, input en andere ideeën. Mocht je niet bij alle onderwerpen aanwezig kunnen zijn, dan is dat geen probleem. De inputavond start om 18:00 uur, maar je kan ook een ronde later aansluiten.

Liefs,
Het XXIIIe bestuur

blur brainstorming close up 269448