Lieve lezers,

EOS vertegenwoordigt vijf studierichtingen op de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Elke studie heeft haar eigen overlegorgaan en ze hebben allemaal een verschillende inhoud. Zo heeft het ene overlegorgaan het doel om kennis uit te wisselen en het andere overlegorgaan om activiteiten voor studenten te organiseren.

Hieronder kun je meer lezen over de vijf overlegorganen waar EOS lid van is.

National Council of Communication Science (NCCS) - Isa Vos
Ik zit in het overlegorgaan National Council of Communication Science. Samen met acht andere communicatieverenigingen delen wij onze kennis, wordt er elk jaar een congres georganiseerd rondom communicatiewetenschap en leren wij elkaar beter kennen. Het congres van dit jaar ging over dialoog en vond plaats in Wageningen.

Platform voor Politicologen (PvP) - Thomas van Breemen
Het Platform voor Politicologen (PvP) organiseert elk jaar, in samenwerking met studieverenigingen door het land, activiteiten voor Politicologie studenten. Een van deze activiteiten is het PiP-congres, dat wordt georganiseerd door de Politiek in Perspectief Commissie. In deze Commissie kunnen ook leden van EOS plaatsnemen. Dit congres heeft elk jaar een ander actueel politiek thema.

Landelijk Overleg Sociologie (LOS) - Nora Zuijdam
Het Landelijk Overleg Sociologie is, zoals de naam al verraad, het overlegorgaan van alle sociologie studieverenigingen in Nederland. Samen met de verenigingen Cedo Nulli, Den Geitenwollen Soc., Societas, Sociologisch EpiCentrum, Usocia en Versot neemt EOS plaats in dit overlegorgaan. De maandelijkse vergadering wordt steeds door een andere vereniging gehost en vindt dus ook steeds plaats in een andere stad. Ieder jaar organiseert het Landelijk Overleg Sociologie het Landelijk Sociologie Congres, dat jaarlijks in het teken staat van een ander sociologisch onderwerp. En wist je dat je als EOS-lid zelf kunt plaatsnemen in het LOS? Super leuk!

Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB) - Nathalie de Pater en Charlotte Mulder
Het LOB is een overkoepelend orgaan van verschillende Bestuurskunde studieverenigingen in Nederland met het doel op landelijk niveau informatie uit te wisselen en gezamenlijk activiteiten te organiseren. In totaal zijn er tien bestuurskundestudies op bachelor en master niveau. Deze zijn in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Delft, Enschede, Nijmegen, Tilburg en Groningen te vinden. Het LOB draagt de studie bestuurskunde uit door het organiseren van landelijke activiteiten ten behoeve van bestuurskundestudenten en het uitwisselen van informatie tussen de leden. 

Landelijke Studenten Samenwerking antropologie (LaSSa) - Elianne Jantzen
Dit jaar heb ik samen met Daniëlle Graman vanuit EOS plaats mogen nemen in het overlegorgaan Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSa). Het LaSSa Organiseert elk jaar verschillende activiteiten voor alle studenten antropologie in het hele land. Dit jaar hebben we onder andere een pubquiz in Utrecht gehad, we hadden een excursie en een Loopbaandag in Amsterdam en als afsluiter hadden we dit jaar het Liftweekend. De activiteit waar wij ons het meest mee bezig hebben gehouden, was het Congres. Het Congres vond dit jaar plaats in Amsterdam bij CREA. Het thema was ‘Waarom de wereld antropologen nodig heeft’. 

Liefs,
Het XXIIIe bestuur

BLOG 1