De eerste helft van het studiejaar zit er alweer op. Voor elke student zijn de ervaringen op de universiteit dit jaar heel anders geweest, sterker nog, de keren dat de meesten fysiek op de campus zijn geweest is vast ook op één hand te tellen. Op het nieuws wordt er vaak verteld dat de pandemie het studenten bijvoorbeeld erg zwaar maakt om zich goed te kunnen concentreren, sociale voldoening te krijgen en het gevoel te hebben dat ze daadwerkelijk met een studie bezig zijn. Kloppen deze nieuwsberichten? Valt het allemaal wel mee? Of zijn de ervaringen van studenten juist erger dan wordt benoemd? In een survey voor eerstejaars-studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen, wordt hier expliciet naar gevraagd. In de survey werd onder anderen gevraagd wat eerstejaars-studenten het meeste missen, waar ze door omstandigheden nu vooral studeren, hoe de online lessen bevallen en wat hun verwachtingen zijn van de rest van de het studiejaar. 

Allereerst werd er gevraagd wat de verwachtingen van studenten waren voor de eerste helft van het jaar. Bijna elke student had wel zien aankomen dat de colleges in hybride vorm zouden worden gegeven. De hybride vorm bestond uit een deel online colleges en een deel fysieke colleges op de campus. In het begin van het jaar lukte dit ook aardig en zijn er inderdaad momenten geweest waarbij er een mogelijkheid was om de colleges op de campus te volgen. Helaas hield dit wel al redelijk snel op toen maatregelen rond november strenger werden en schakelde het onderwijs over in gehele vorm van online. 

Uit de vraag wat studenten het meeste missen nu ze minimaal op de campus terecht kunnen, bleek dat het merendeel van de studenten echt een tekort heeft aan de sociale interacties die plaatsvinden op de campus. Denk dan aan het volgen van een college in een collegezaal, in plaats van geïsoleerd thuis achter de laptop, het samen studeren met vrienden en studiegenoten en de simpele ‘chit chats’ met andere studenten die je tegenkomt in de hallen. Het zelf thuis studeren valt ook onder een van de kenmerken van deze tijd en is nou niet iets om positief over te praten. Bij de vraag waar studenten nu het meest studeren kwam naar voren dat meer dan de helft thuis zit en een aantal studenten ervoor kiezen om naar de bibliotheek te gaan. Of studenten zich thuis dan ook konden concentreren was zeer duidelijk namelijk ‘Nee’. Voor veel studenten zijn er thuis simpelweg te veel dingen die leiden tot afleiding en geeft de thuisomgeving hen geen motivatie om te studeren. In de bibliotheek was het concentratievermogen overigens nog wel redelijk aanwezig werd aangegeven. 

De kwaliteit van de online lessen werd hiernaast ook bevraagd. Met een schaal van het cijfer 1, heel slecht tot 10, heel goed kon er een cijfer worden gegeven die de kwaliteit van de online lessen omschreef. Hieruit bleek dat het gemiddelde cijfer rond de 4,7 lag. Niet opvallend hoog zoals te zien is. Er werd daarnaast aangegeven waaraan de niet zo goede kwaliteit ligt. Studenten lieten zien dat het niet zozeer aan de docenten ligt, maar meer aan het heel snel verveeld raken door het gevoel te hebben dat ze eigenlijk niks binnen krijgen aan informatie. Daarnaast dragen aspecten zoals ‘zoning out’ tijdens een online college en afgeleid worden door iets wat in handbereik ligt ook bij aan de kwaliteit. 

Als laatst werd er nog gevraagd naar wat studenten hopen te zien veranderen in de tweede helft van dit jaar. Bijna elke student hoopt weer colleges in ieder geval hybride vorm te kunnen volgen. Daarnaast hopen studenten ook buiten de universiteit weer activiteiten te kunnen doen zoals sportactiviteiten en na een college met vrienden naar een cafe, restaurant, etc. Of deze verwachtingen waargemaakt kunnen worden weet helaas niemand, maar het beste wat we nu allemaal kunnen doen is de huidige omstandigheden accepteren en proberen zo positief mogelijk te blijven! 

Wil jij nou als student weten hoe je je beter kan concentreren in een thuisomgeving en ervoor kan zorgen dat je niet in een ‘downward spiral’ terecht komt. Download dan de bijlage op deze pagina: https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/10-tips-om-succesvol-thuis-te-studeren 

Liefs,

De Media Commissie